Rabu, 27 Februari 2013

Pesan ke-2 Mewaspadai dosa-dosa kecil

"Dari Aisyah r.a,berkata ;Rasulullah SAW bersabda :Wahai Aisyah ,hindarilah olehmu amal-amal yang remeh (dan dalam suatu lafadz disebutkan :dosa-dosa);Sebab ada yang menuntut dari Allah terhadap amal-amal itu."

Wahai Saudaraku Kaum Muslimah...

Ini adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Aisyah r.a. dan ini merupakan wasiat yang amat berharga peringatan mengenai hal yang seringkali dilupakan oleh banyak orang,yaitu dosa-dosa kecil.Sewaktu Rasulullah SAW wafat , Anas r.a. berkata: "Sungguh kamu semua sudah mengetahui berbagai amal yang menurut pandanganmu lebih lembut dari sehelai rambut .Jika kami menyebutnya pada masa Rasulullah SAW ialah Al-Mubiqat (Perbuatan Durhaka). Menurut Al-Bukhari adalah hal-hal yang merusak.
Wanita Muslimah akan senantiasa merasa khawatir terhadap dirinya serta takut terhadap siksa Allah SWT .Untuk itu, ia akan selalu berada dalam ketaatan terhadap Allah SWT serta akan selalu mengerjakan kebaikan.

Berkata Abu Ja'far As-Sha'ih Rahimahullah : "Ada kabar yang sampai pada kami,bahwa seorang wanita yang ahli ibadah yang selalu mengerjakan sholat-sholat sunat,berkata kepada suaminya."Celakalah kami,,bangunlah ..ampai kapan kamu akan tidur saja??Sampai kapan kamu akan selalu dalam keadaan lalai ? Aku akan bersumpah demi kamu ,janganlah mencari penghidupan kecuali dengan cara halal.Aku akan bersumpah demi kamu,janganlah masuk neraka cuma karena diriku.Cobalah berbuat baik terhadap ibumu,sambunglah tali persaudaraan,janganlah memutus mereka sehingga Allah SWT akan memutus dirimu".
Demikianlah yang dilakukan seorang wanita Muslimah yang bertaqwa.Dia menolong suaminya dalam urusan dunia akhirat.

Seorang penyair berkata :
"Semua kejadian berasal dari pandangan kobaran api berasal dari keburukan kecil berapa banyak pandangan yang merusak sang pelaku bagaikan rusaknya anak panah tanpa busur dan tali".

Untuk itu wahai saudaraku Muslimah,kita harus berusaha menjauhi dosa-dosa kecil ,bertaubat dari dosa-dosa kecil ,beristighfar,menyesalinya serta mengakui hak Allah SWT pencipta langit dan bumi,yang mempunyai keutamaan dalam setiap sesuatu kejadian.Dengan adanya penyesalan,Insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT,karena Allah SWT Maha Pengampun...

  

Pesan ke -1 Sebaik-Baik Bekal dan Penghias Diri

Dari Aisyah r.a, ia berkata ."Rasulullah SAW bersabda :Wahai Aisyah,hendaknya engkau bertaqwa kepada Allah SWT serta lemah lembut.Sebab lemah lembut itu sama sekali tidak berada pada sesuatu melainkan menghiasinya,dan lemah lembut itu sama sekali tidak terlepas dari sesuatu melainkan ia memburukkannya."

Wahai saudaraku kaum muslimah....

Wasiat ini sangat bernilai sebab merupakan salah satu dasar yang menopang kehidupan orang mukmin di dunia.Taqwa wanita muslimah kepada Tuhan-Nya,hendaknya dia menjadikan antara dirinya serta apa yang ditakutinya dari Tuhan perlindungan yang menjaganya dari kemarahan,kemurkaan serta siksaan-Nya.Dengan cara mengerjakan seua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Taqwa mempunyai esensi yang amat agung dalam kehidupan Muslim dan Muslimah.Allah SWT sudah berwasiat kepada orang-orang sebelum kita ,sambil berfirman :
 "Dan sungguh  Kamu sudah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu,dan (juga) kepada kamu,bertaqwalah kepada Allah SWT".(Q.S An-Nisaa':131)

Jadi,bertaqwa kepada-Nya adalah merupakan wasiat Allah SWT yang disampaikan kepada orang-orang terdahulu dan yang akan datang.Allah SWT juga sudah menerangkan bahwa taqwa merupakan sesuatu yang paling baik yang harus dimiliki oleh setiap orang.Dan Allah SWT juga menganjurkan kepada kita supaya mengerjakan hal tersebut dengan berfirman (yang artinya sebagai berikut)
"Dan berbekallah.sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa,dan bertaqwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal."(Q.S Al-Baqoroh : 197)